Fysisk och psykisk hälsa

Att ha en god hälsa både fysiskt och psykisk är A och O för att en människa ska känna glädje, stimulans och motivation i sitt liv.