Viktigt att prioritera munhälsan hos äldre

Att bli äldre påverkar tänderna och munhålan på många sätt, vilket gör det viktigt att fortsätta att upprätthålla goda rutiner och regelbundna besök hos tandläkaren. Exempelvis blir emaljen hårdare, minskar i elasticitet och därför även skörare. Generellt sätt har äldre även fler lagningar och detta i kombination med en skörare emalj ökar riskerna för att tänderna ska gå sönder. Med en stigande ålder brukar även tänderna mörkna och bli allt gulare. Med en stigande ålder och många års tuggande brukar tänderna även bli allt mer slitna. Även mellanrummen mellan tänderna ökar och rotytorna blir mer synliga samtidigt som slemhinnorna blir tunnarare vilket gör att sår lättare uppstår. Även de små spottkörtlarna som ska hålla munnen fuktad påverkas ju äldre man blir vilket kan leda till muntorrhet hos äldre när de inte är aktiva och talar eller äter.

Nu är 65+ reformen här. Det är en reform för att skapa förändring och ge pensionärer ett extra ekonomiskt stöd i form av ett ökat tandvårdsbidrag. 65+ reformen innebär att öka det allmänna tandvårdsbidraget för pensionärer med 1000 kronor. Det är tandvårdskedjan Aqua Dental som står bakom idén till reformen då de även vill lyfta frågan om munhälsa för pensionärerna.