Psykisk ohälsa och tandhälsa

Pyskisk sjukdom och ohälsa kan resultera i nedsatt tandhälsa och i ett ökat behov av tandvård. Det finns flera psykiska tillstånd som påverkar munhälsan, även om det alltid finns individuella skillnader som spelar in. Exempelvis kan ångests-, psykos- och neuropsykiatirska sjukdomar påverka munhälsan. Men även personlighetsstörningar, missbruk, demenssjukdom och ätstörningar påverka munhälsan.  

Psykiskohälsa påverkar livet på många olika sätt, exempelvis: oregelbundna måltider, förändrad dygnsrytm, svårigheter med att sköta sin hygien, långvarig medicinering och även privatekonomin.  

Rökning är en ovana som är vanlig hos personer som lider av psykisk ohälsa. Det påverkar tandköttet och ökar risken för tandlossning.  

Det kan även finna problem med förmågan att ta in instruktioner, passa tider, håglöshet och brist på initiativ. Exempelvis kan det vara så att man inte kommer för sig att borsta tänderna eller att man helt inte uppsöker tandvården. All kraft hos personen som lider av psykisk ohälsa går till att existera.  

Andra faktorer som påverkar tandhälsan kan vara manier, vanföreställningar, fobier, koncentrationssvårigheter, förvrängda intryck och smärtupplevelser.   
 
Det särskilda tandvårdstödet kan vara ett ekonomiskt stöd för dig som på grund av psykisk ohälsa är i behov av mer tandvård. Din tandläkare kan hjälpa dig med mer information om tandvårdsstödet.