Depression och välmående

Ungefär var femte svensk lider idag av depression och siffrorna är på ständig uppgång. Det finns flera olika typer av depression som utlöses av en rad varierande faktorer, som till exempel en traumatisk händelse, en svår uppväxt, en allmän livskris eller en kemisk obalans i hjärnan. Över lag så har dock depression en gemensam nämnare i att de drabbade upplever en känsla av meningslöshet med allt.

Depression är inte det samma som att känna sorg eller svår stress, men kan vara kopplade till dessa tillstånd. En deprimerad människa går inte nödvändigtvis omkring med ett svart moln över huvudet utan kan utåt sett verka vara glad och lugn, till och med lycklig. Vad som pågår inombords är däremot en helt annan historia, och det är därför som det är så viktigt som vän, kollega eller nära anhörig att vara extra uppmärksam om man misstänker att något inte står riktigt rätt till. Det finns en stark koppling mellan Depression och välmående och man vet idag att inte bara en människas psykiska hälsa drabbas, utan även den fysiska.

Genom forskning så vet man nuförtiden mer om depression än någonsin förr, och det finns saker som kan hjälpa avsevärt, både som behandling men också i proaktivt syfte. Motion har visat sig ha en enormt positivt effekt och många läkare önskar att det fanns att sälja på flaska, då det kan vara svårt att motivera en deprimerad patient att börja röra på sig. Det finns också ett samband mellan kost och depression, då det finns vitaminer och mineraler som är avgörande för vårt psykiska välbefinnande. Även antidepressiva läkemedel kan hjälpa, men ofta är de en kortsiktig lösning eftersom ett långvarigt intag kan leda till beroende. Terapi är ett annat viktigt hjälpmedel, men man bör heller inte underskatta vänners motiverande inverkan på en deprimerad själ, då sällskap, kärlek och roliga aktiviteter kan få en person att ta ett första kliv ut ur mörkret.