Så påverkas tandimplantat av antidepressiva

I kroppen har vi ämnet serotonin vilket skapar ett välbefinnande och lyckokänslor i kroppen. Personer som lider av depression har ofta en rubbning i balansen av signalsubstanser och låga nivåer av serotonin. Därför selektiva serotoninupptagshämmare (SSRI) de mest använda läkemedlen när depression behandlas.  

SSRIs påverkar skelettet på ett negativt sätt och kan leda till benskörhet och frakturer. Tandimplantat är beroende av välfungerande benstruktur då de fästs i skelettet i käken. Forskning visar att patienter som behandlades med SSRI hade en högre risk för misslyckade implantatbehandlingar jämfört med de patienter som inte behandlades med SSRI. 

Forskarna bakom studien kunde dock inte utvärdera graden av depression, behandlingstid och generell tandhygien och om dessa faktorer påverkade studiens resultat.  

Det krävs fler studier på området men patienter som genomgår en SSRI-behandling och ska genomgå en behandling med tandimplantat bör få en noggrant planerad operation för att kunna förebygga ett misslyckat ingrepp.